Disclaimer voor www.bbtecshop.com

B+BTec Boor- + Bevestigingstechniek BV (Kamer van Koophandel: 23042308), hierna te noemen B+BTEC BV, verleent u hierbij toegang tot www.bbtecshop.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen en betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. B+BTec BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

B+BTEC BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig  en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van B+BTEC BV.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met B+BTEC BV.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan B+BTEC BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het materiaal op deze Website liggen bij B+BTEC BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van B+BTEC BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy

Alle persoonsgegevens die via de Website worden doorgegeven zullen opgenomen worden en uitsluitend gebruikt voor het voorzien van product en diensten informatie. De persoonlijke gegevens die u via het contactformulier aan ons levert worden niet opgeslagen noch aan derden verstrekt. De gegevens die u voor een bestelling achter laat, zullen gebruikt worden voor het afwikkelen van uw bestelling. Heeft u hierover vragen, neem dan contact met ons op of raadpleeg onze uitgebreid privacy beleid.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.