Gebruiksaanwijzing Karat 180

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING KARAT 180

WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Open Documentatie aanvraag